Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

hróðor

 • noun [ masculine ]
Dictionary links
Grammar
hróðor, es; m.
Solace, comfort, benefit, pleasure
Show examples
 • Ic ðé Andreas onsende tó hleó and tó hróðre

  I will send Andrew to you to protect and comfort you,

  • Andr. Kmbl. 221
  • ;
  • An. 111: 1133
  • ;
  • An. 567.
 • His sunu hangaþ hrefne tó hróðre

  his son hangs a solace for the raven,

  • Beo. Th. 4887
  • ;
  • B. 2448
  • :
  • Apstls. Kmbl. 190
  • ;
  • Ap. 95.
 • Ðú ðe cwóme heánum tó hróðre

  thou (Christ) who hast come for a comfort to the humble,

  • Exon. 13 b
  • ;
  • Th. 26, 7
  • ;
  • Cri. 414.
 • Feóndum tó hróðor

  to the delight of thy foes,

  • 17 a
  • ;
  • Th. 39, 16
  • ;
  • Cri. 623.
 • Hungrum tó hróðor [cf. Soul Kmbl. 224, hungregum tó frófre],

  • 99 b
  • ;
  • Th. 373, 27
  • ;
  • Seel. 116: 71 b
  • ;
  • Th. 267, 17
  • ;
  • Jul. 416.
 • Tó hleó and tó hróðer,

  • 25 a
  • ;
  • Th. 73, 29
  • ;
  • Cri. 1197
  • :
  • Elen. Kmbl. 32
  • ;
  • El. 16: 2317
  • ;
  • El. 1160.
 • Forðon ðé hróðra oftíhþ gréne folde

  therefore shall the green earth withdraw from thee her delights [fruits ],

  • Cd. 48
  • ;
  • Th. 62, 21
  • ;
  • Gen. 1017.
 • Gehwæðer óðrum hróðra gemyndig

  each to other was mindful of benefits,

  • Beo. Th. 4349
  • ;
  • B. 2171.
 • Wérigmód heán hróðra leás

  wearied, humbled, comfortless,

  • Andr. Kmbl. 2733
  • ;
  • An. 1369.
 • Heánmód hróðra bidǽled,

  • Exon. 71 a
  • ;
  • Th. 265, 33
  • ;
  • Jul. 390.
Similar entries
v. hréð.
Full form

Word-wheel

 • hróðor, n.